Aktuellt

Årsmöte 15 mars 2017 kl 15 –

Kallelse kommer via e-post senast 14 dagar före mötet. Kommer även läggas ut här på hemsidan.
§ 11 Motioner Rätt att avge motion till årsmöte tillkommer medlem. Motion till årsmöte skall skriftligen och senast före utgången av februari månad vara ingiven till styrelsen.

Schema för vårterminen 2017
Nytt för denna termin är att vi har tematräffar 2 måndagar i månaden mot tidigare varje måndag.

Studiecirkel i Word börjar i mars 2017

Bild på iPad

Mörbygårdens vänner, som håller till i samma lokal som vi, har bett oss meddela att utbildningen i surfplattan iPad börjar igen. Fortsättningskursen startar torsdagen den 16 februari kl 13.00. En nybörjarkurs börjar veckan därpå (23/2) samma tid. Digitalcaféet är ett samarbete mellan Socialförvaltningen, eLOTS och Mörbygårdens vänner. Anmälan per telefon: 08-7552448 eller mail: morbygardensv@gmail.com

Senaste presentationen

Protokollet från senaste styrelsemötet

Ringklocka

  • Som ni kanske märkt är porten till 1 A stängd efter klockan 16. Några som gått ut för att exempelvis parkera om bilen har inte kunnat komma in igen. Men numera finns en ringklocka på stolpen utanför ingången. Tryck på den och det ringer både i datorrummet och inne i stora salen. Tack snickarna hos Mörbygårdens vänner för hjälp med ”installationen”!

Fler handledare/instruktörer 🙂

  • Vi behöver fler instruktörer och handledare! Att vara surfvärd är en tacksam och rolig uppgift och innebär att hjälpa våra medlemmar i deras första kontakter med Internet, e-post, ordbehandling etc. Medlemmar som har viss datorvana och som vill hjälpa till vid några surf- och/eller tematräffar är mycket välkomna. Om Du tycker att det skulle vara trevligt att jobba mera med SeniorNet Danderyd så hör gärna av dig till Börje Klingvall